เปิดบริการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

เวลา 10.00-18.00 น.

บัตรรับรองพระแท้

ตรวจสอบบัตรรับรองพระแท้

*ท่านสามารถค้นหาข้อมูลบัตรรับรอง
  เฉพาะบัตรที่ออก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

หากท่านต้องการส่งพระเข้าตรวจสอบ และออกใบรับรอง
สามารถตรวจสอบได้ ที่นี่